Интернет  доставчици

Виж всички интернет доставчици в Благоевград

Стъпките, които трябва да следвате при настройка на рутер.

1.Свържете рутера към компютъра. Уверете се, че компютъра може автоматично да приема настройки  (START>>SETHING>>NETWORK CONNECTION>> Десен бутона на иконата Local Area Connection>>Properties (Отваря се нов прозорец <<Local Area Connection Properties>>)>>  В менюто << General>> от второто поле <<This connection uses the following items>> изберете <<Internet Protokol>>  натиснете  <<Properties>>. Трябва да се отвори нов прозорец << Internet Protokol Properties>>. Уверете се, че <<Obdain an ip address automatically>> е активно. Ако имате записани адреси преди да активирате <<Obdain an ip address automatically>> ги запишете, ще Ви трябват по-късно. <<Obdain DNS server address automatically>> също трябва да бъде активно.

2.Проверете IP адреса на рутера. По следните два начина:
-START>>RUN ( Изпълни)>>cmd>>ipconfig срещу <<Default Gateway>> пише IP адреса на рутера.
-START>>SETHING>>NETWORK CONNECTION>> Десен бутона на иконата Local Area Connection>>STATUS (Отваря се нов прозорец <<Local Area Connection>>,с два бутона <<General>> и <<Support>>. Натискате на <<Support>> и срещу <<Default Gateway>> пише IP адреса на рутера.
Повечето IP адреси са по подразбиране 192.168.2.1 или 192.168.1.1

3. Отваряне на Браузъра (Internet Explorer, Mozilla Firefox и др.). Пишете IP адреса на рутера в полето където пишете интернет сайтовете. Ще Ви поиска парола, която може да видите в инструкциите на рутера. Паролите по подразбиране най- често са:  потребителско име <<admin>>; парола  <<admin>>  или <<1234>> . Ако рутера е използван и не знаете паролата включете го и задръжте бутона <<reset>> за да възстанови заводските си настройки. Препоръчва се да се възстановят настройките, дори и да знаете паролата, за да си направите нови настройки.

4. Отваря се менюто на рутера:
-Полето << WAN>> -трябва да се уверите какъв IP адрес използвате (динамичен или статичен). Ако сте на ВИВАКОМ, трябва да изберете динамичен IP адрес. Ако сте на кварталните доставчици, най-вероятно е статичен. Преди да включите рутера трябва да се консултирате с тях, дали разрешават използването му. След избирането на <<Static IP Address>> трябва да въведете  адресите, дадени Ви от интернет доставчика. Ако не ги знаете направете някоя задача от стъпка 1 или 2  преди да започнете всякаква настройка на рутера, докато кабела за интернет е свързан директно в компютъра.
-Полето <<LAN>>- От тук може да смените IP адреса на рутера. Ако сте абоната на ВИВАКОМ се уверете, че адреса е различен от  <<192.168.1.1>>, защото модема използва същият адрес и двете устройства няма да може да се свържат. << DHCP Server>> трябва да е активно.
-Полето <<System>> или << Sething>> може да смените паролата на рутера
-Полето <<Wireless>> - настройка на безжичната мрежа
®<<Wireless Channel>> - оставете ги по подразбиране, ако имате проблеми тогава ги променяйте.
®<<SSID>> или <<Name>> е името на мрежата, което ще виждате при безжичното свързване.
®<<Security>> - Много Важно е да сложите парола, за да не се възползват съседи от интернета.
Ако сте запаметили настройките вече можете да изпозвате рутера. Свържете всички кабели, като внимавате този на интернета да е на правилното място. Препоръчвам да изключите рутера за околко 30 сек.
Ако използвате лаптоп и безжичен рутер натиснете десния бутон върху иконата на мрежовите връзки (долу при часовника) изберете <<Connect to a network>> след сканиране трябва да намери рутера, натиснете <<connect>>, въведете паролата и поставете тикче да запомни мрежата. При следващото стартиране на компютъра автоматично ще се свърже.

Ако не успеете да направите настройките не е срамно да потърсите помощ. Всеки по-грамотен в областта на компютрите може да ги направи.

За въпроси и предложения може да се свържете с мен - sasa_8911@yahoo.com

Tyxo.bg counter